Velkommen til SAMHANDEL

SAMHANDEL er en frivillig indkøbsforening, og vi har til formål at opnå øget indtjening og reduceret tidsforbrug til alle medlemmer ved at arbejde ensartet og effektivt under indkøb.
Foreningens mere end 320 medlemmer er medejere, og SAMHANDEL varetager indkøb for 700 mio. kroner årligt.

Uforpligtende møde

For at sikre dig maksimal tryghed i forbindelse med indtrædelse i SAMHANDEL er det vigtigt, at vores kommunikations- og informationsniveauet er helt i top. Vi tilstræber, at du oplever en hurtig og direkte kommunikationsform, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Beslutningsgrundlag

Når leverandørporteføljen er afstemt og tallene er kontrolleret og beregnet, kan beslutningen om et medlemskab effektueres. Da SAMHANDEL er en frivillig kæde, skal du kvittere på vedtægterne samt diverse papirer, før dit medlemsskab er helt klar til effektuering.

Indgåelse af aftale

Aftalen indgås, og når dit indmeldelsesgebyr er betalt, bliver leverandørerne informeret. Du modtager et login til SAMHANDELs hjemmeside, hvor der er godt overblik over aftaler og egne indkøbsmønstre. Når du først er medlem, koster SAMHANDEL ikke yderligere for dig.

Du spares for meget!

SAMHANDEL sikrer dig de bedste aftaler og priser, så du kan fokusere på din virksomheds kerneområder. Der bliver frigjort såvel økonomi som tid, så du kan koncentrere sig om godt værtsskab og den effektive drift.

Løbende optimering

På baggrund af vores unikke faktureringssystem, kan SAMHANDEL analysere jeres indkøbsmønstre og være behjælpelige med at optimere indkøbene og optjeningen af flere bonusser. Det medfører maksimal indtjening hos vores medlemmer.