Fra leverandør til partnerskab

Samhandel indgår indkøbsaftaler med branchens bedste leverandører – både indenfor food og nonfood

Få gratis adgangsfordele til vores medlemmer

Som leverandør til Samhandel får I uden ekstra beregning målrettet adgang til vores medlemmer gennem ”Samhandel-pakken”.

Samhandel-pakken består af:

Mulighed for at markedsføre jeres firma og jeres produkter i Samhandels e-avis, som udsendes hver 14. dag.

Deltage på Samhandel FokusMesse, som afholdes minimum en gang årligt.

Indmelde jeres produkter i Collector, så de er let tilgængelige for Samhandels medlemmer.

Login til samhandel.dk hvor i kan følge de enkelte medlemmers omsætning samt uploade tilbud, nyheder m.v.