Samhandel Services

Professionel forhandling

Attraktive leverandøraftaler med rabatter, nettopriser, betalingsbetingelser og bonusordninger med branchens vigtigste leverandører.

I har derudover mulighed for at lave specialaftaler med de leverandører, som er vigtige for netop jeres forretning og fx købe råvarer fra lokale leverandører, hvormed I fortsat kan skille jer ud i tilbud og generel markedsføring.

Gratis kompetent rådgivning

Vores hold af erfarne og dygtige regionschefer er løbende i kontakt med vores medlemmer, og på baggrund af vores viden og indsigt om indkøb i branchen, rådgiver og hjælper vi dem med at justere og optimere deres indkøb, så de opnår en sundere bundlinje. 

Gennemgang og beregninger er selvfølgelig ganske gratis - også for ikke medlemmer - Det manglede da bare!

Fælles Fakturering

Et faktureringssystem for medlemmer, der ønsker en lettere administration gennem struktur og et godt overblik.

Fælles Fakturering sikrer jer de rigtige priser og giver samtidig det bedste overblik over jeres køb hos Samhandels leverandører.

Professionel Rådgivning

Uforpligtende møde

For at sikre maksimal tryghed i forbindelse med indtrædelse i Samhandel er det vigtigt, at vores kommunikations- og informationsniveau er helt i top. Vi tilstræber, at I oplever en hurtig og direkte kommunikations-form, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Beslutningsgrundlag

Når konsekvens-beregningen er fremlagt og gennemgået kan beslutningen om et medlemskab tages. Da Samhandel er en frivillig forening, skal I kvittere på bl.a. vedtægterne før jeres medlemsskab kan effektueres.

Indgåelse af aftale

Efter indgåelse af aftale og betaling af indmeldelses-gebyr bliver Samhandels leverandører informeret. I modtager et login til Samhandels hjemmeside, hvor der er godt overblik over aftaler og jeres indkøbsmønstre. Når I først er medlem, er alt gratis.

Du spares for meget!

Samhandel sikrer jer de bedste aftaler og priser, så I kan fokusere på det, der er vigtigt for jeres virksomhed. Der bliver frigjort både økonomi og tid, så I kan koncentrere jer om godt værtskab og effektiv drift.

Løbende optimering

På baggrund af vores unikke fakturerings- system, kan Samhandel analysere jeres indkøbsmønstre samt være behjælpelige med at optimere indkøb og bonus.
Det medfører maksimal indtjening
hos medlemmerne.